Hovedsiden Hovedkontor Avd Tyskland Kjøp & salg Om oss Bli forhandler Kontakt

Åpenhetsloven

Norsk Autoformidling AS følger åpenhetsloven

Se redegjørelsen etter aktsomhetsvurderingene. (PDF)

Åpenhetsloven trådte i kraft i 2022. Formålet er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Herunder virkningen av internasjonale retningslinjer og prinsipper for ansvarlig næringsliv, slik som OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) (PDF).

Loven omhandler virksomheters åpenhet om arbeid knyttet til å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Virksomheter som omfattes av loven skal:

  • Utføre aktsomhetsvurderinger for å kartlegge og håndtere risiko for negativ påvirkning av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, leverandørkjeder og hos forretningsforbindelser.
  • Offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene, inkludert informere om faktiske og potensielle negative konsekvenser knyttet til virksomheten, leverandørkjeder og forretningsforbindelser, samt hvilke tiltak som er implementert for å stanse eller begrense disse konsekvensene.
  • Følge opp og svare ut forespørsler om informasjon knyttet til hvordan virksomheten jobber med tematikken.

Norsk Autoformidling Group AS gjennomførte våren og sommeren 2023 en omfattende og grundig aktsomhetsvurdering med henblikk på kravene i åpenhetsloven. Vurderingen er også gjennomført for alle datterselskaper,

For spørsmål knyttet til Norsk Autoformidling Groups arbeid med åpenhetsloven, vennligst kontakt styreleder Atle Lassegård.


Versjon 1.9.6.2 - Opphavsrett ©2006 - 2024 Norsk Autoformidling AS - Hafrsfjordgata 7 - 0273 OSLO - Epost - Telefon +47 226 88 888 - Orgnr. NO 997 411 579 MVA